65 годишнина от рождението на Стефан Мутафчиев

На 1 ноември т.г. (Денят на народните будители) ансамбъл „Тракия” ще отбележи 65-годишнината от рождението на Стефан Мутафчиев с голям концерт в Пловдив. Датата не е избрана случайно, защото композиторът беше истински будител и радетел за запазването на фолклорното ни богатство.

Още първите български композитори са оценили фолклора ни като извор на вдъхновение. Първите им хорови произведения, композирани по образеца на западно-европейската традиция, са всъщност обработени народни песни. По-късно, със създаването на ансамблите за народна музика, обработката на български фолклор се обособява като самостоятелен жанр и преживява истински разцвет. Мнозина композитори създават и авторски творби на фолклорна основа. След тях особено ярко се откроява творчеството на Стефан Мутафчиев (1942 – 1997).

Най-ярките му успехи са свързани с Фолклорния ансамбъл „Тракия”, на който е един от основателите и дългогодишен негов диригент. Затова е съвсем естествено точно този ансамбъл да представи част от творчеството на композитора. Подбрани са 12 песни, които са писани в различни периоди: Седнало е Гьоре, Ой шопе, шопе, Еркечки ритми, Ой мори, кавале и др. Еднакво въздействащи са и хоровите, и ансамбловите творби, като някои от тях и досега са визитна картичка на състава и предизвикват овациите на публиката у нас и по света. Три от включените песни са записани през 1997 г. и са дирижирани от Стефан Мутафчиев, а останалите са нови записи (м. юни-юли 2007 г.), дирижирани от неговият син Николай.

Сподели в: