51 училище в София има фотоволтаична система върху покрива

От днес, 7 април, 51 СОУ си има собствена фотоволтаична система за производство на ток върху покрива на училището. Екологичната придобивка е осъществена благодарение на  Motto Engineering.

Системата ще покрива изцяло нуждите от ток на малкия и големия физкултурен салон, а през ваканционните месеци и голяма част от потреблението на училището. Предстои да се проведат уроци за учениците, в които те са де запознаят с екологичните и икономически ползи от употребата на този вид електричество.

Предвижда се в сайта на училището да се постави информационен панел, който в реално време да показва колко електричество се произвежда и колко дървета и въглероден двуокис са спестени от този екологичен начин на производство на ток, както и какви са икономическите ползи за училището.

Сподели в: