4 книги от новото издателство за поезия "ДА"

В самия край на 2013 излязоха 4 стихосбирки от новото издателсво за поезия "ДА". Заглавита са:

"Таралежово слънце" от Ларш Собю Кристенсен, "Край на носталгията" от Алеш Дебеляк, "Северна тетрадка" от Марин Бодаков и "Американски поеми" от Иван Христов (билингва български/английски).

"Таралежово слънце" от Ларш Собю Кристенсен; превод от норвежки Анюта Качева, оформление и корица Надежда Олег Ляхова, търсете в “Български книжици”, „Нисим”, „Къща за птици“ в София и в малките книжарници в други градове.
„… в литературното си битие изберете Ларш Собю за водач. Той ще ви накара да се почувствате невинни в изконния смисъл на тази дума и ще ви даде отговори на още незададени въпроси. Защото е като древен жрец на словото, като Големия взрив в норвежкия език.“

в. „Дагбладе“

"Край на носталгията" от Алеш Дебеляк – избрани стихотворения, превод  от словенски Людмила Миндова, редактори Силвия Чолева, Калоян Игнатовски, художник Надежда Олег Ляхова. Алеш Дебеляк беше гост на първия Софийски литературен фестивал 2013.

"Онова, което читателят при всички случаи ще получи от Дебеляк, и то по един невероятно вдъхновяващ начин, са проблясъци на смисъла, нещо като следи от атомни и субатомни частици в циклотрон, на основата на които ще може да си изгради свои собствени образи и емоции и по този начин да влезе в диалог с поезията, която е прочел. И това е много повече от всичко, което бихме могли да очакваме."
Владимир Арсенич

Американски поеми“ от Иван Христов, редактор Владимир Левчев, графично оформление Надежда Олег Ляхова.
„Поезията на Иван Христов казва много повече от това, което казва. Основата на айсберг, това, което не се вижда с просто око, е това, което държи видимото над водата. Измамната простота на тези стихотворения ни въвежда в един свят, света на истинската поезия, който ни изненадва, вижда ни се нов и неочакван и същевременно е нашият свят, светът, в който ние живеем тук и сега. Иван Христов открива Америка, както се открива простият факт, че живеем.“
Владимир Левчев

Северна тетрадка“ от Марин Бодаков, редактор Илко Димитров, художник на корицата и илюстрациите Кирил Златков.
„Тук всяко стихотворение стои силно и крехко (да, в това съчетание), като в същото време всяко тъче общото платно на стила и смисъла. Прецизност, минимализъм, една особена поетика на следобедната светлина и на мимолетното, на болезненото, на свечеряването и изтичащото време. Тъга по дома и одомашняване на тъгата.“
Георги Господинов

Сподели в: