27 млади художници откриват изложба "От сърце и други материали"

През 2009 група млади скулптори създават инициативата „Шилото – скулптура от сърце и камък”. Във време, в което човек живее все по-отчужден от околните, те обединяват усилия в името на една обща кауза – изкуството.

Изложбата „От сърце и други материали” се открива на 21 юни 2011 от 18 часа и представя произведения на тези 23-ма скулптори, както и живописни творби на четирима техни колеги.

Предоставеното от БАН изложбено пространство е идеална среда за представяне на идеята за интелектуално обединение както между хората на изкуството, така и между изкуствата и науките, между утвърдената институция и младите творци.

Скулптурите в камък, дърво и метал, и живописните произведения, изпълнени в класически техники, носят общата идея на авторите за приемственост на изразните средства във визуалните изкуства. Бунтът срещу всяка традиция и всяка естетическа категория, характерен за XX век, днес е заменен от стремежа към по-трайни творчески решения и синтеза на традиционни изразни средства в изкуството. От тази гледна точка изложбата притежава изключително съвременно звучене.

ул. „15-ти ноември“ 1, (пл. „Народно събрание“)

Сподели в: