245 години от написването на История славянобългарска

ЮЗУ ”Неофит Рилски” съвместно с Факултет по изкуствата, Благоевград и Музеен комплекс в гр. Банско представят международната конференция: 285 години от рождението на Паисий Хилендарски; 245 години от написването на "История славянобългарска". Конференцията ще се проведе в дните от 18-19 октомври 2007 г. в град Банско и ще включва:
 
18 октомври

14:00ч. – Откриване на Историко- етнографски комплекс ”Радонова къща”- I етап

15:00ч. – Освещаване на бюст- паметника на Хаджи Вълчо. Поднасяне на венци и цветя.

16:00ч.- 19:00ч.- Научни доклади и дискусии:

проф. д-р
Норберт Рандов (Берлин)- ”Проблеми при превода на ”История славянобългарска” (на немски език)

чл. кор. проф. Милена Цанева (София) – ”Паисий без Вазов и Вазов без Паисий…”

проф. д-р Надежда Драгова (София)- ”Рилската преправка (сглоба) на ”История славянобългарска” – с нова философия на възрожденския историзъм”

проф. д-р Кирил Топалов (София) – ”История славянобългарска в балканските културно – исторически рефлекси”

доц. д-р Елена Тачева (ЮЗУ, Благоевград) – ”Паисий в литературната институция: проблемът за читателя и четенето”

Светла Барякова (Банско) – ”Известна ли е Паисиевата история в Банско?”

19 октомври

09:00ч.- 13:00ч. – Научни доклади, дискусии

доц. д-р Даринка Караджова
(ЮЗУ, Благоевград) – Тодор Пирдопски и ”История славянобългарска”. Подбуди на автора и фактори за създаването на ”История славянобългарска”.

Анна Михайлова (София)- Методическият опит за преподаване на ”История славянобългарска”

доц. д-р Мила Кръстева (Пловдив) – ”Доминиращото мъжко присъствие в ”История славянобългарска”

Сподели в: