21 стипендии в подкрепа на детския талант

Фондация „Фондацията“ отпуска 21 стипендии по проекта „Талантът обича всяко дете“ в подкрепа на детския талант.
Стипендиите включват целогодишно обучение по английски език, театър или изобразително изкуство за деца между първи и седми клас

Стипендиантската програма на проекта “Талантът обича всяко дете” се реализира за трета поредна година. През учебната 2013/2014 година, с подкрепата на Академия Юнити, 10 деца получиха първите стипендии. За учебната 2014/2015г., благодарение на фирма ЩнайдерЕлектрик, 26 деца бяха включени в стипендиантската програма на “Талантът обича всяко дете”. През учебната 2015/2016 година, благодарение на направеното от г-жа Дарина Павлова дарение, Фондацията отпуска 21 стипендии в подкрепа на детския талант.

Стипендиите са насочени в три основни направления на обучение – английски език, театър и изобразително изкуство и са предназначени за деца между първи и седми клас. Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат свалени от сайта на Фондацията – www.thefoundation.bg. Крайният срок за подаване на документи е 1 септември 2015 година.

„Талантът обича всяко дете“ – програма, която позволява на децата да вземат с интерес участие в живота, който ги заобикаля.
Чисто академичното знание и запаметяването на факти вече не е достатъчна предпоставка за реализация в съвременното общество. Единственият начин, образованието да е истински полезно за децата, е да създава среда и условия за всестранно усъвършенстване и реализиране на неограничените потенциали на човека за комуникация, креативно и иновативно мислене, чрез новите начини на обучение. Най-важният аспект, за развитието и реализирането на съзнателния творец, е децата да вземат с интерес участие във живота, който ги заобикаля. Независимо от предмета на обучение, те да са способни да изграждат цялостни проекти, които да спомогнат за:опознаване и изразяване на вътрешния свят на човека, провокиране на интелектуална активност, формиране на различаващи способности и предоставяне на възможността за свободен експеримент в рамките на творческия процес, без да се следват наложени модели.Изключително важно е развитието на сензитивността, способностите за интерпретиране и разбиране на информацията.Навлизането в изкуството на визуализацията, в света на въображението и изразяването им по различни начини – провокирадецата да мислят пространствено и извън очертаните граници.Работата в група – източникът на действие и откриване идва към децата от другите – от групата техни връстници, с които работят и от света, който ги заобикаля.
Какво отличава стипендиите по проекта „Талантът обича всяко дете“?

1. Проектен принцип на обучение – реализирането на общ проект от децата, във всички курсове на обучение. Темата на проекта винаги е глобална, засяга различни аспекти от живота и позволява на децата да прилагат и използват информацията по време на учене. Работата по проект им дава възможност за учене чрез преживяване и интегриране на качества, като: воля за добро, мотивация, отдаденост, смелост, целеустременост, активност, уважение, адаптивност, сътрудничество, креативност, любопитство, увереност, отговорност.
2. Полагане на международно признатите тестове за креативност и въображениеTorranceTest of CreativeThinkingв началото и в края на учебната година.
3. Методът „Деца обучават деца“ – Един от най-важните аспекти от програмата „Талантът обича всяко дете“ е обучението на деца в ценности, като грижа, взаимопомощ, комуникация и общуване в група, способност за предаване на уменията. Най-естественият начин за постигането на тези цели, е когато на децата се даде възможност да станат част от целия образователен процес – не само на обучавани, а и на обучаващи – по-големите на по-малките, а също така и между групи деца, които изучават различни предмети. По този начин, се дава възможност на децата сами да променят своята гледна точка на възприятие на един и същ процес. Така от една страна се разширяват способностите за възприемане, а от друга тези за интерпретация, комуникация и поемане на отговорност.
4. Методът "Пространство за решения" – развива различаващите способности,потенциалите за комуникация, креативно и иновативно мислене, умения за активно слушане и участие в групов творчески процес, качествата активност, отговорност и мотивация. Той дава възможност на деца от различните курсове – английски език, театър и изобразително изкуство да изградят общо творческо пространство за дискусия и разрешаване на конкретни проблеми, свързани със съвместния им групов проект.
5. Включване на модулите:
• Самоусъвършенстване чрез движение – съчетаването на внимание и движение позволява на децата да опознаят възможностите на своето тяло и на тази основа да започнат съзнателно да ги развиват.
• Рубрика „Здраве“ – представяне в клас на тема, имаща отношение към здравето. Темите се представят по интересен и достъпен за децата начин, който им дава възможност да участват, да задават въпроси и да обсъждат.
• Стречинг в клас – кратки модули с двигателни упражнения, които се провеждат в началото на учебните часове. Детската възраст е времето, когато най-активно опознаваме света и изграждаме навици. Децата изучават и установяват отношенията си със света около тях посредством телата си. Те играят роля в своя свят, изследват го чрез сетивата си, натрупвайки опит чрез зрението, слуха, допира, обонянието, вкуса. Движението подпомага и мисловния процес.

Сподели в: