2076: 120 години Милко Павлов

"2076: 120 години Милко Павлов" – с това заглавие на 28.11.2007 г. в Националната художествена галерия се открива изложба на Милко Павлов. Художникът представя голямоформатни рисунки върху хартия, направени в пространствата на самата галерия през последните две години.

Използвайки техниката фротаж, авторът получава отпечатъци от паркетите, мозайките и подовете на сградата, съдържащи следи от предметите и хората, оставени през последните 120 г.

По този своеобразен начин Милко Павлов фокусира вниманието на зрителя върху изминали отрязъци от време, но вмъква своеобразните  отпечатъци на миналото в хипотетичното бъдеще. Границата на това бъдеще е определена чисто субективно – тя е свързана със 120 годишнината от рождението на художника – безспорен елемент на самоирония при автора. “Технологията” на подобна препратка в бъдещето обаче изгражда контурите на една мрачна утопия, чиито белези може би наблюдаваме и сега: пренаселеност и демографски диспропорции..

Чрез кратка прожекция и цифри на стената, зрителят получава информация за геометричното нарастване на населението на земята, като пропорция, а застрашителният поглед върху ситуацията е изведен през коментара на Евангелския текст /Откровение на св. Йоан 13.18/.

Повече информация на www.milkopavlov.com

Сподели в: