Date
10.01.2018

Излиза фундаменталният научен труд на Ървин Д. Ялом – „Екзистенциална психотерапия“

„Екзистенциална психотерапия“ (552 стр., 35 лв.) се занимава с четирите базисни притеснения: смърт, свобода, изолация и безсмислие. Конфронтирането на човека с всеки от [...]