Date
05.10.2017

A. С. Пушкин – „Повести на Белкин, Дама пика, Капитанската дъщеря“

Книгата включва най-популярните белетристични произведения на A. С. Пушкин (1799–1837), създадени през зрелия и преломен творчески период на писателя: първата му завършена прозаична [...]