120-годишнина от рождението на Дора Габе

В Министерството на културата се проведе среща на Националния организационен комитет за отбелязване 120-годишнината от рождението на Дора Габе. В състава на Комитета, председателстван от заместник-министъра на културата Надежда Захариева, участват Елка Няголова от Съюза на българските писатели; Детелина Николова – кмет на гр. Добрич, Димитър Петров – зам.-кмет на община Генерал Тошево, Стоянка Първева – кмет на с. Дъбовик, Николай Петев от Съюз на българските писатели, проф. Иван Сарандев от Българска академия на науките, доц. Михаил Неделчев от Нов български университет, проф. Стефан Коларов и проф. Милена Кирова от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Игор Чипев – директор на дирекция “КБД” в МК и Венцислав Велев – директор на дирекция “РКД” в МК. Поредицата прояви в страната, обсъдени на срещата, са под патронажа на министъра на културата – проф. Стефан Данаилов.

Сподели в: