120 години от рождението на Георги Машев

Изложбта по случай 120-годишнината от рождението на художника Георги Машев включва 49 творби от различни творчески периоди. Основната част от представената колекция е собственост на Градската художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик и съдържа 34 живописни творби и 11 рисунки. СГХГ участва с четири картини от своя фонд.

На Георги Машев са присъщи естетическите търсения, вълнували нашите художници в първата половина на 20-ти век, като съвременник на символистичните влияния, на увлеченията по сецесиона и импресионизма. Но зрялото му творчество намира своята пластическа опора преди всичко в точната реалистична рисунка, която придава земни измерения дори на фантастичните му сюжети.

Както повечето надарени хора Машев изявява високата си ерудиция и богато въображение в няколко насоки. От една страна,той е майстор на портрета. Там той съчетава психологическия усет с тънка наблюдателност и точна, изразителна рисунка. От друга страна, художникът достига до символични обобщения и емоционални откровения в картините с фантастични и приказни сюжети. Сатиричните творби на художника са пропити с остро социално чувство.

Значително място в творчеството на Машев заемат историческите композиции, в които той създава реалистични и живи образи, изпълнени с достойнство и величие.

Изложбата
можете да видите до 31 юли 2007 г. в Софийска градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1

Сподели в: