100 процента възобновяема енергия поиска велошествие за климата

"Велошествие за климата“ премина на 28 ноември под надслова „100% възобновяема енергия за всички“, организира Коалиция за климата-България днес в София. Събитието бе част от събитията „Поход за климата“, които се организират в стотици градове по света във връзка със започващата на 30-ти ноември в Париж световна среща за климата (COP21).
 
Велосипедисти и пешеходци се включиха в шествието, с което София се присъедини към глобалния призив към срещащите се в Париж да постигнат реално споразумение за борбата с климатичните промени.
 
„Страната ни може да се нареди сред държавите, които работят за преодоляване на рисковете, предизвикани от вече случващите се промени в климата. Преминаването към 100% възобновяема енергия до 2050 г. не е химера, а нещо, което ще донесе ползи за страната ни и енергийна независимост на домакинствата. Настояваме България да подкрепи приемането на конкретни цели за преодоляване на зависимостта от изкопаемите горива. Както и в страната ни да се насърчи въвеждането на възобновяема енергия на ниво домакинства и общини”, коментира Теодора Стоянова от „Грийнпийс”-България.
 
По време на започващата двуседмична среща в Париж се очаква световните лидери да постигнат споразумение, което да предложи реални мерки за борбата с климатичните промени.
 
Изключително важно за успеха на предстоящата конференция е страните да се споразумеят за прилагането на дейности, които на практика да допринесат за постигане на целта за ограничаване на повишаването на глобалната температура под 2°C спрямо нивото от 1990 г. За да се постигне това, в решенията от срещата в Париж трябва да се предвидят строги мерки за решително намаляване в световен мащаб на зависимостта от изкопаемите горива и да се премине към 100% възобновяема енергия до 2050 г.
 
„Горенето на въглища освен, че замърсява, е и голям фактор за промените в климата. Ако сега не трансформираме енергийната си система, то цената, която ще платим впоследствие ще е много висока. Климатичните промени ще имат своето отражение в земеделието, в туризма, във всички сектори на икономиката ни. Време е да заложим на възобновяема енергия – такава, която да е достъпна за всички и е съобразена с местните възможности и нужди.”
 
 Коалиция за климата-България споделят становище си, че България трябва да заеме проактивна позиция относно формирането на дългосрочни цели и политики, както и да се ангажира за прилагането на конкретни мерки  и действия в страната за смекчаване на последствията от негативните ефекти от промените в климата.
 
Допълнителна информация:
Към “Коалиция за климата – България” вече се присъединиха организациите:
Блулинк Информационна мрежа,  Екологично сдружение „За Земята“, Информационен и учебен център по екология, Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права”, Сдружение „Агролинк“, Сдружение „Природа назаем“, Фондация "Деметра", WWF Световен фонд за дивата природа – България,  Приятели на земята – България, Регионален екологичен център – София, Институт за Зелена Политика, Народно читалище „Бъдеще сега”, Сдружение „Велоеволюция“,  „Млади зелени“, Фондация „Оранжева луна”, Университетски клуб UNECO, Списание 8, Горичка: зеленият сайт, Червената къща – Център за култура и дебат, Фондация „Европейски екологичен фестивал”, Greenpeace-България, представители на академични среди, бизнеса, Институт за нулево енергийни сгради, Българска соларна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация,  и др.
 

Сподели в: