Юбилейна програма по случай 80 години Столична библиотека

През месец октомври Столична библиотека е подготвила богата събитийна програма за отбелязване на 80-годишнината от създаването й.

13 октомври 2008 г., 18.00 ч. зала “Надежда”, Столична библиотека – “Вечери на изпятата поезия” – Красимир Първанов, по инициатива на Столична библиотека и Съюз на българските писатели

15 – 30 октомври 2008 г., 18.00 ч., зала “София”, Столична библиотека – Изложба рисунки на писателя Йордан Радичков

18 октомври 2008 г., 11.00 ч., The American corner, Столична библиотека – Фотоизложба – 65 години ДЮО и куклена миниатюра на школа “Спектър”

22 октомври 2008 г., 10.00 ч., София, пл. “Славейков” № 4А, Американски детски център (The American Corner) – Кръгла маса на тема “Библиотеката и модерното време” с участието на Георг Краев, Иван Гранитски, Алек Попов, Михаил Неделчев, Марин Бодаков, Георги Лозанов, Пламен Дойнов, Бойко Пенчев, Теодора Димова, Никола Петев; модератор –  Йордан Евтимов

22 октомври 2008 г., 18.00 ч., зала “Надежда”, Столична библиотека и издателство “Персей” представят романа на Евтим Евтимов “За това си беше всичко”

23 октомври 2008 г., 9.30 ч., Столична община – Фотоизложба, която ще запознае общинските съветници и обществеността с интересни факти около Столична библиотека

23 октомври 2008 г., ресторант “Форум”, НДК – Тържество-парти по случай 80-тата годишнина на Столична библиотека

31 октомври 2008 г.  – Ден на отворените врати и награждаване на читатели

За Столична библиотека:

24 октомври 1928 г. се счита за рождена дата на Столичната градска библиотека. С уведомителна разпоредба на тогавашния кмет Владимир Вазов се създава общински музей с три отдела: музей, библиотека и архив. Фактическото откриване е през лятото на 1929 г. в помещение на пл. "Славейков" № 9. Книжният фонд на библиотеката тогава е 5311 тома. Първият директор е Коста Вълев – уредник на общинската библиотека и музей.

От 1995 г. библиотеката е юридически самостоятелна организация на Столична община. Съхраняваните днес в Столична библиотека и филиалите й библиотечни фондове (около 1 милион библиотечни единици), осигуряват библиотечно обслужване на хиляди столичани, а изградената компютърна мрежа и Интернет предлагат достъп до библиографски, пълнотекстови и административни български и чужди бази данни.

Столичната библиотека развива интензивна международна дейност със сродни библиотеки – чрез обмен на информация, съвместно участие в проекти по европейски програми  и квалификация на специалисти. Библиотеката поддържа връзки с фондации, сродни културни институции, чуждестранни културни и научни центрове, културните служби на чуждестранните посолства у нас. Всички те дават възможност за непрекъснато обновяване и обогатяване на фонда на чуждоезиковите читални.

Особено място в културната дейност на Столичната библиотека заема работата с децата. С цел да се привлекат все повече малки читатели специализираният детско-юношески отдел работи по текущи програми чрез разнообразни форми, надхвърлящи чисто библиотечната му дейност.

* * *

Всеки ден културни събития в Кафе-галерия Прага

Сподели в: