Юбилейна книга на Общинско радио Бургас

Бургаското кабелно радио,  възникнало през далечната 1942 година – 50 години преди появата на първите частни радиостанции в града ни, през 2012 година отбелязва своята 70-та годишнина. Историята на първото бургаско и единствено кабелно радио в Бургаска община вече има своя летописна книга, която ще бъде представена на 5 декември от 18 часа в зала „Петя Дубарова” на Морското казино.
Първият местен опит за радиоизлъчване в Бургас от салона на Общинската постоянна комисия през 1927 година, първото осъществено ефирно излъчване, създаването на първата в България – Бургаската плажова радиоуредба, изграждането на първото за Бургас професионално звукозаписно студио „Говор" и историята на радиото до днес, намират място в тази книга, написана по повод на юбилейната годишнина. Техническите постижения в радиотранслацията, обществените промени, влияещи върху създаването на програмата, разказите, лицата и имената на част от хората, работили в двата отдела на радиото – Радиовъзела и Радиоцентъра, обединени през 2009 година под името Общинско радио Бургас, са също част от нея.
Използвани са документални източници – архивни, публикувани, а в голямата си част – напълно неизвестни исторически данни, уникални снимки от лични архиви, собствени наблюдения, части от интервюта с видни бургаски творчески личности, както и специалното студентско проучване на слушателската аудитория на радиото с данни към м.юни 2012 година, изготвено по инициатива на Община Бургас.
Книгата „70 години Бургаско кабелно радио" е за всички, интересуващи се от възникването на радиоизлъчването в Бургас, структурата и функционирането на кабелното радио, историята на „радиоточката" и мястото й в културния живот на града ни. Юбилейното книжно издание е представително, излиза в малък тираж, но изследването ще бъде публикувано и като електронна книга.

Сподели в: