Юбилеен концерт на Университетският състав за старинна музика "Св. Климент Охридски"

Юбилейният концерт на университетския състав за старинна музика "Св. Климент Охридски" ще се състои на 18-ти декември 2008 от 18:00 ч. в Аулата на Софийския Университет.

Снимка: hor.art.bg

Университетският състав за старинна музика "Св. Климент Охридски" е създаден през есента на 1983 г. по инициатива на ректорското ръководство в Софийския университет.

Основатели и художествени ръководители са Таня Христова и Георги Герганов. Изпълнителите се избират между студенти, преподаватели и випускници от различни специалности, обединени от любовта към старинната музика.

През годините съставът участва в значителни университетски прояви, в национални и международни симпозиуми, конференции, конгреси. Включен е в протокола по присъждане на научната степен "Почетен доктор на Софийския университет". Изнася програми пред гости на Университета и самостоятелни концерти в цялата страна. С голям успех преминават турнетата в Гърция, Германия, Чехословакия, Холандия, Русия.

Сподели в: