„Шиизъм” – ключ към разгадаване на иранската теософия

Удивителната книга „Шиизъм“ (ИК „Изток-Запад“) на един от най-видните ирански шиитски теософи – Мухаммад Хусайн Табатабаи, представя изследвания върху едноименното ислямско течение и го разглежда обективно като религиозен факт.

Ислямът и сунитско-шиитските полемики – продължили повече от тринайсет века и засилили се от времето на отомано-сафавидското съперничество от Х в. от хиджра (преселването от Мека в Медина , което поставя началната дата на ислямския календар, ХVІ в. сл. Хр.) – са тема, която вълнува Западния свят особено силно през последните години. Изучаването и представянето му едновременно както от негова гледна точка, така и в общата матрица на исляма е неминуемо, поради съществуването на шиизма като важна историческа реалност в ислямския свят до ден днешен.

Шиизъм“ на известния теософ Мухаммад Хусайн Табатабаи (1903–1981) е книга, която допринася за правилното изучаване това течение като обективен религиозно-културен феномен. Ценният труд предлага детайлно и автентично изследване на шиизма в общия контекст на исляма. Целта на изданието е да даде точна информация за това течение в мюсюлманския свят и да го представи като жива реалност, каквато е бил и каквато е, едновременно в доктринален и в исторически аспект.

Самият Табатабаи е един от най-видните ирански шиитски мислители; заради вещите си познания и задълбоченото интерпретиране на огромното ислямско духовно наследство получава почетната титла аллама, което означава „много учен“ на арабски, персийски и други ислямски езици. Той е безспорен пример за т. нар. напълно реализиран Божествен мъдрец, чиито възгледи са особено широки, а неговото проникновение е свързано не само с исляма, но и с други духовни традиции. Сред учениците на Табатабаи са все изтъкнати мислители от Близкия изток – Сайид Хусайн Наср, Хасанзаде Амули, Мухаммад Бехеш-ти, Муртаза Мутаххари. Табатабаи е автор на множество трудове, като един от най-известните е 22-томният „Тафсир ал-мизан“ – колосално теософско тълкуване на Корана, свещената книга на мюсюлманите.

В прочутите дискусии между аллама Табатабаи и френския изследовател Анри Корбен, запознал за първи път западния свят с част от метафизичното и теософското богатство на шиизма, иранецът разкрива и обяснява неподозираното на Запад идейно богатство на шиитския гносис. Точно тези неща са отразени и в наситеното съдържание на „Шиизъм“.

Сподели в: