Шесто издание на Националния конкурс за поезия "В полите на Витоша"

През 2012 година ДирекцияКултура” на Столична община ще проведе шестото издание на Националния конкурс за поезияВ полите на Витоша”.

Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст.

Всеки автор може да участва с не повече от 3 непубликувани стихотворения в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни /трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка/.

Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите и до края на месец май ще обяви резултатите.

Краен срок за изпращане на творбите – 10 април 2012 г., включително /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес:
1000 София, пл. ”Славейков” № 4, Столична община – Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.

Материали след конкурса не се връщат.

Награди:

Първа награда – 800 лв. и малка пластика
Втора награда – 500 лв.
Трета награда – 300 лв.
Поощрения – 100 лв.
Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.

За допълнителна информация: Дирекция „Култура” на Столична община–тел.02/ 988 20 08.

***

Поетичен конкурс "В полите на Витоша"

Сподели в: