Честват 60 години от създаването на резерват "Сребърна"

Илюстрована пощенска картичка по случай 60-годишнината от създаването на резервата “Сребърна”  беше валидирана днес в природонаучния музей на резервата.

Проявата е в рамките на програмата за отбелязване на юбилея на резервата и 25-годишнината от изграждането на природонаучния музей към него, съобщиха оттам. Първата пощенска марка за “Сребърна” е издадена през 1960 година. От 1987 година досега за този уникален природен кът не са издавани пощенски марки и картички.

Езерото Сребърна е разположено край река Дунав, на около 18 километра западно от Силистра. Неговата уникалност произтича от факта, че то е главна "спирка" по т.нар. Via Pontiсa, най-важното миграционно трасе на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка. 

Езерото и околностите му са обявени за резерват през 1948 година, като охраняваната площ възлиза на 600 хектара плюс буферна зона от 543 хектара.

Дълбочината на Сребърна варира между 1 и 3 метра. Цялото езеро е обрасло с тръстика и други водолюбиви растения. Флората е представена от 67 вида висши растения, част от които са рядкост за Европа. В резервата се срещат 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и десетина вида риби, между които щука, каракуда, червеноперка и т.н.

Микроклиматът, флората, фауната и другите условия на Сребърна я превръщат в истински рай за пернатите. Там гнездят над 100 вида птици – къдроглав пеликан (единствената колония в страната), малък корморан, чапли, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, червен ангъч, сива гъска, патици, потапници, гмурци, тръстиков блатар, рибарки, синьогушка, мустакат синигер и др.

През 1975 г. Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. През 1977 г.  е обявена за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО.

Сподели в: