Честват онлайн Любен Каравелов

Снимки, документи и редки книги за писателя Любен Каравелов са включени в изложба, посветена на 130- годишнината от смъртта му. Експозицията е подредена и открита за посетители в Регионалната библиотека в Русе. Сред рядко показваните досега ръкописи са бележките на Захари Стоянов за неговата биография. Инициативата е сред многото прояви на библиотеката, която през 2008г. навърши 120 години от създаването си. По този повод наскоро се издаде и каталог с екслибриси на 78 творци от 24 държави. Библиотеката в Русе предлага и онлайн достъп до каталозите, което е европейска практика.

Дигитализирането на архивни ръкописи е другата световна новост, която вече се ползва и в България. За първи път в Народната библиотека " Св. св.Кирил и Методий" бяха показани 40 уникални издания, реставрирани и прехвърлени на електронен носител. Изложбата, наречена "Дапис – един реализиран проект", представя работата по едноименния проект. Абревиатурата всъщност означава "Дигитални архиви и документи: популяризиране, изучаване, съхранение". Инициативата ще позволи на хиляди хора да се докоснат до ценни заглавия в дигитален вариант – така, както отдавна е прието в световните културни центрове. Препис на Корана от 15 век, документи за историята на българските земи, както и на други държави, са само някои от ценните архиви в изложбата. До този момент са дигитализирани и 12 300 листа на османо-турския архив, обясни д-р Стоянка Кендерова, ръководител на проекта.

 

Сподели в: