Цветница – надежда за възкресение

Цветница е любим празник на млади и стари. Всички се радват на новоразцъфналия живот, на красотата и младостта. Празнуват всички, които носят имена на цветя.

От стари времена е останала традицията да се ходи на празнична служба в църквата с цветя и роднините да се събират на тържествен обяд след това.

Библейската символика на цветята се свързва с новото раждане на живота, надеждата за възкресение и вярването, че всички християни, един ден ще възкръснат за вечен живот в райската градина на Бога, където е вечна пролет.
След като християните се причастят, всеки си взема по едно върбово клонче и го занася у дома за здраве. Този ритуал се свързва с тържественото посрещане на Иисус Христос в Йерусалим. Народът постила пред него палмови клонки и го посреща като цар. Всички пеят Осанна. Днес палмовите клонки вече са върбови, но посланието е същото – да се приготвим да посрещнем господа в сърцата си, да повярваме в чудесата и да живеем така, че да възкръснем заедно с него в съдния ден.

На Цветница продължават Лазаровите обреди и обичаи.
След Цветница започва Страстната седмица – дните на Христовите страдания преди Кръстната смърт и Възкресението на Господа.

Сподели в: