Художествени местоположения“ в галерия „Васка Емануилова““

На 13.12.2007 г. от 18 ч. галерия „Васка Емануилова” представя изложбата: „Between Welcome and Goodbye: Художествени местоположения”. В нея участват – Василена Ганковска, Даниела Костова и Оливия Робинсън, Ива Вачева, Камен Стоянов, Коста Тонев, Лазар Лютаков, Стоян Дъбов. Владия Михайлова е куратор на изложбата.

В изложбата са представени произведения на художници от български произход, които не живеят в България. Интерес представлява типът изкуство, което те правят от гледна точка на спцификите на сцената на съвременно изкуство в страната, в която живеят и мрежите, в които работят. Във фокус е самият художник – неговото избрано место-положение, начинът, по който той определя себе си спрямо света и широкото поле на изкуството, което от гледна точка на течащите глобализационни процеси все повече се превръща в среда на преговори и различни социални договори. А те включват икономически, културни и политически положения и интереси. Съвременният художник участва в тези преговори, определяйки собственото си место-положение. И то  се вписва много повече в логиката на разнообразието от хибридни културни форми по линията локално – глобално, отколкото се влияе от поостарелите вече представи за традиционна културна или национална идентичност.
   
Разнообразието на художествени позиции в изложбата е представено и посредством разнообразието на медии, които включват: живопис, рисунка, видео, фотография, скулптура, както и различни форми като пърформанс, акция, инсталация. Изложбата е пряк коментар към художествената сцена в България като място за правене на изкуство. Тя представя един разнолик образ на съвременния млад художник, който избягва ограниченията и травмата на наследената културна идентичност, с която се сблъскваха художниците в началото на 90-те. Художникът като „човек на света” е скрито мото на настоящата изложба. Пресечните точки на различните културни контексти, имащи различни проблеми и гледни точки са нейно съдържание. В този смисъл отворената перспектива на изложбата е широкото поле на съвременното изкуство, в което не само отделният художник, но и локалната сцена на изкуство, каквато е българската, би следвало да преговаря и търси себе си.

Изложбата ще продължи до 27.01.2008 г.

   

Сподели в: