Хайку на трима българи в японските университети

Преподаватели в Университета Кумамото, Япония, планират да издадат  учебник с хайку на английски език за преподаване в университетите. „Очакваме студентите от цял свят, които изучават английски, да се запознаят по-добре с Вашата поезия и да се учат от нея“, пише проф. д-р Ричард Джилбърг на авторите на избраните за включване хайку.

Съставителите на учебника използват като източник архива на The Living Haiku Anthology (http://livinghaikuanthology.com), за да могат студентите да ползват допълнително информация и оттам. В учебника ще бъдат включени хайку на Цецка Илиева, Мая Любенова и Владислав Христов. За първи път български майстори на хайку са удостоени с такова голямо признание в родината на този жанр. А това са избраните творби:

first poem –
not in a language
mother speaks

първи стих –
не на езика
на мама

Цецка Илиева

* * *

first coffee…
aren’t you going to sleep
little bat

първо кафе…
а ти прилепче няма ли
да заспиваш

Мая Любенова

* * *
warm rain…
the grape-pickers’ shoulders
shudder

топъл дъжд…
потръпват раменете
на гроздоберачките

Владислав Христов

Сподели в: