Фотоконкурс за любители “Фестивален кадър”

Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2012” организира фотоконкурс за любители – “Фестивален кадър”. Идеята е всеки гост да сподели своите незабравими преживявания и емоции, като направи снимки и изпрати най-хубавите три от тях на организаторите.

Условия за участие в конкурса:

● Сюжетът на снимките трябва да е свързан с подготовката и провеждане на фестивал „Град и публични пространства 2012“ – „Ритуали на Обичайното” и „Нощ на музеите и галериите“ в Пловдив. Конкурсът ще бъде проведен във Фейсбук в периода между 16 – 22 септември.

● Всеки участник може да изпрати само един фоторазказ с не повече от 3 снимки. Към снимките може да има кратък текст – описание. В конкурса няма да се допускат за участие снимки с нецензурно съдържание.

● В случай на каквито и да било претенции от страна на трети лица във връзка със снимки, регистрирани за участие в конкурса (нарушени авторски, други права или др.), регистриралият ги участник носи пълна отговорност пред организатора на конкурса.

● Снимки с лошо качество няма да се допускат за участие.

● Снимките трябва да са до 1 МB и разделителна способност минимум 72 dpi.

Можете да изпращате Вашия фоторазказ до 23 септември 2012 на е-mail: play8night@gmail.com. Снимките и описанието ще бъдат качени в страницата на Нощ на музеите и галериите – Пловдив във Фейсбук в специално създаден за конкурса албум.

Жури в състав: Организационният екип на Нощта (Фондация Отворени Изкуства), Адрияна Михайлова (Vivacom Fund), Лубри (фотограф), Мария Панайотова (Sport Depot) ще избере победителите в конкурса. 

Награден фонд:
1-во място: смартфон
2-ро място: ролери
3-то място: комплект за спийдбадминтон
Поощрителна награда: раница Rоxy

Победителите ще бъдат обявени на 24 септември 2012.

С изпращането на снимките на посочената по-горе електронна поща всеки участник трябва да посочи трите си имена, дата на раждане, град, телефон за връзка, e-mail. С подаването на заявка за конкурса всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора на конкурса правото да публикува всички или част от регистрираните за участие в конкурса снимки на официалния сайт на Нощ на музеите и галеиите и/или в официалния сайт на Фондация „Отворени изкуства”, както и в печатни и електронни информационни издания и в печатни материали на организатора на конкурса по начин и при условия по преценка на организатора на конкурса. С подаване на заявка за участие в конкурса всеки участник в конкурса дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с конкурса.

Организатор на конкурса е Фондация „Отворени изкуства.

Сподели в: