Фотоизложба "Детство без адрес"

На 14 юни, вторник, в 11:00 ч. в градинката пред Народния театър "Иван Вазов" ще бъде открита изложбата "Детство без адрес". Експозицията на открито представя 32 пана с фотографии на Николай Миланов и Татяна Лазова, които показват уловени мигове от живота на деца в риск.

Основен фокус се поставя на това, че децата, които живеят и растат при изключително тежки условия, също могат да имат своите постижения и да се развиват успешно, ако имат тази възможност. Тук ще видим как с радост и огромно желание те участват в различни образователни програми и занимания, защото се чувстват спокойни, ценени, забелязани и значими.

Въпросите, които поставя изложбата са: "Имам ли право на детство?" и "Бедността има ли детство?".

Обществото ни все още не е добре запознато с професионалните и ефективни практики за преодоляването на социалната изолация на деца и семейства, живеещи в крайна бедност.

Съществуващата изолация е предпоставка за задълбочаване на проблемите, взаимно отхвърляне и дори възникване на конфликти.
По-добрата информираност показва не само проблемите, но и дава решения за преодоляването на тази социална изолация.

Децата от DRAGO DRUMS SCHOOL ще свирят и пеят за децата в риск на откриването на изложбата на 14 юни от 11.00 часа пред Народен театър "Иван Вазов"

Със специалното участие на група АТЛАС.

Вицепрезидентът на РБългария, г-жа Маргарита Попова, е официален патрон на изложбата. Събитието е органзирано в сътрудничество със Столична община и с медийната подкрепа на БНТ и БНР.

Сподели в: