Фотографска изложба "Дом" на Анджей Крамаж и Вероника Лоджинска

Полският институт в София (ул. „Веслец” 12) представя по случай Деня на Европа 9 май, съвместният 5-годишен проект на полските фотографи Анджей Крамаж и Вероника ЛоджинскаДом/Home от Етнографския музейСеверин Уджела” в Краков.

Известна поговорка гласи, че домът е там, където е сърцето ни, което означава, че усещането за смисъл, свикване и реализация е тясно свързано с това, което обичаме. Но в същото време означава и обратното – навежда ни на мисълта, че реалните домове с цялата им покъщнина са картини на сърцата ни, верни отражения на мечти, убеждения и идеали.

Фотографиите на Анджей Крамаж и Вероника Лоджинска носят оригинален поглед върху дома. Създават изображение, притежаващо не само странна красота, но и изненадващо тревожно – както става винаги, когато надникваме в нечий свят, в неговите дълбини, а може би в съня му.

Изумително е разнообразието от представени домове, обезпокоителна е както случайноста, така и методичната лудост – скрити зад техниката, обзавеждането и атмосферата. Допирът до тези снимки ни кара да се чувстваме като някогашните антрополози и етнолози. Колкото по-дълго ги разглеждаме, толкова по-силно е усещането ни за контакт с чужди цивилизации, народи и екзотични планети.

Съвместният, вече 5-годишен, проект на полските фотографи Дом/Home е отличен с многобройни престижни награди в страната и в чужбина. Представян е във Франция, Германия, Англия, Чехия, Словакия, Гърция, Полша и Унгария.

Изложбата продължава до 25 май.

Сподели в: