Форум BG КЛЮЧе в Пловдив и София по общественозначими теми

Първото издание на BG КЛЮЧе в Пловдив на 31 октомври 2015 г. в Клуб Библиотеката от 11 ч., за да се срещнете отново с Вяра, Росица, Симеон, Кристина, Димитър и Ангелина. Те ще говорят за теми, вълнуващи всички ни, като образованието и ролята на учителя, красотата и пъстротата на културите, трансплантация и донорство, младежка емиграция, преодоляване на стереотипите към малцинствата и уважение към всички.

Второто издание на BG КЛЮЧе в София ще се проведе на 14 ноември 2015 г. в @лма @алтер – учебен театър на Софийски университет „Св. Климент Охридски” от 11 ч., където своите идеи ще представят Александър, Меглена, Антония, Пламена, Лъчезар и Джейн. Млади хора с прекрасни идеи, свързани с преоткриване на богатството на българския народен танц, ролята на културата в развитието ни като личности, уважението към законите, отношението ни към храната и изборът, който правим в чиниите си, изкривената медийна реалност и значението на здравното образование.

И двете събития ще бъдат предавани онлайн пряко на http://klyuche.info/.

Сподели в: