Форум "Направи училище" търси участници

Форум „Направи училище“ или как се полагат основите на демократичното образование у нас –
Февруари-Юни 2014  в София и Пловдив

Реалността на българската образователна система става все по – обезпокоителна – учениците у нас са сред най-ранно напускащите училище в Европа, а тези, които завършват образователния си курс често са с формирано негативно отношение към ученето, не като радостен акт на откриване на света и себе си, а като досадно задължение, което ги ограничава. Всички членове на обществото в една или друга степен са заинтересовани от това какво образование и възпитание получават децата, които са „бъдещето на нацията”, и върху които проектираме надеждите си за икономически, политически, социален и духовен просперитет.
Какви са алтернативите и кой е отговорен да ги предложи и реализира? Възможно ли е да съществува училище, в което децата да ходят с нетърпение и което да развива индивидуалните заложби и интереси на всеки ученик? Какъв трябва да бъде „новият учител“, за да посрещне предизвикателствата на съвременната, динамична епоха, в която живеем?

Тези и още много въпроси ще бъдат във фокуса на предстоящия форум „Направи училище“ – част от едноименния проект на сдружение „Селище Зелено Училище“. В рамките на 10 дни в периода между февруари и юни 2014 г. в София и Пловдив ще се проведат интерактивни обучения и дискусии, отворени за учители, директори, заинтересовани граждани и родители, които приемат реформирането на съвременното училище и активното участие в живота на децата си за свой дълг.

Задачата на участниците във форума ще бъда, с помощта на опитни фасилитатори и гост-лектори, да очертаят основни проблеми пред образованието у нас, и да формулират заедно визия за нов училищен модел. Темите на форума, който ще се проведе в два града – София и Пловдив, са концентрирани в няколко тематични сесии, отнасящи се до: образователни цели; принципи и ценности на съвременното училище; управление на училището; организация на учебния процес; учебна среда; учебно съдържание; методи на обучение.
Форум „Направи училище“ ще се води от лектори с дългогодишен опит в сферата на образованието, иновациите и гражданските инициативи – Милена Ленева от програмата „Задено в час“, Теодор Василев от НЧ „Бъдеще сега“, Янина Танева и Сашка Витанова от сдружение „Фабрика за идеи“. Специални гости на форума са Анна Гадор и Кристина Воко от Унгария, които ще споделят богатия си опит и извървян път до създаването на демократичното училище Carl Rogers Person Centered School.

За да участвате във форума е необходимо да изпратите кратко представяне на досегашния си опит, свързан с работа с деца и училища, както и защо искате да станете част от форума. Изпращайте своите кандидатури до 15 януари 2014 г. на имейл: napraviuchiliste@gmail.com., като посочите в коя от сесиите на форума искате да се включите – София или Пловдив. Местата са ограничени!

Сподели в: