Фондация УниКредит стана на 10 години

Фондация УниКредит стана на 10 години. Финансирана от водещата европейска банкова група и в сътрудничество с местни организации с нестопанска цел, фондацията развива, изпълнява и контролира проекти и инициативи за развитие в двадесетте държави, в които УниКредит е представена.

За десет години работа фондацията е подкрепила повече от 330 проекти и инициативи на стойност близо 85 млн. евро. В България за десетте години на съществуването си Фондация УниКредит е подкрепила благотворителни проекти на стойност близо 800 хил. лв. Следете новините за УниКредит Булбанк и в различните социални медии.

За Фондация УниКредит

Фондация УниКредит е корпоративна фондация, учредена през 2003 г,. с цел да подпомогне развитието на солидарност и филантропия в общностите и на териториите, на които тя работи и като приоритет – в географските зони, в които е представена УниКредит (20 страни в Европа и Централна Азия). Чрез прехвърлянето на икономически ресурси и управленски умения, което е типично за дружеството, Фондация УниКредит подпомага големи проекти от гледна точка на тяхното социално въздействие и новаторство, реализирани от местни организации с нестопанска цел.

Сподели в: