Фестивал за танци и бойни изкуства в София

През последните години в България забелязваме увеличаваща се тендеция към уседнал начин на живот във всички възрастови групи. С навлизането на Интернет в ежедневието ни, млади и по-възрастни отделят все по-малко време за активни дейности и социализация.

В отговор на тази разрастваща се опасност и с цел да представи и подтикне към избор на занимание в свободното време, се роди идеята за „Фестивал за танци и бойни изкуства”.
Събирането и демонстрацията на танцови стилове и бойни изкуства под един покрив ще предостави различни  възможности на посетителите, а именно:
• Визуална наслада;
• Запознаване с многообразието на стилове;
• Обогатяване на общата култура;
• Личен контакт с школите;
• Лесен избор на точният танц ;
• Точен избор на най-подходящото бойно изкуство;
• Овладяване на бушуващата енергия и градивното й насочване за всеки млад човек;
Повече движение и забавление за активно работещите;

С цел идеята да даде обединена платформа на всичко това, в началото на месец Април 2011 г. ще се проведе първиятФестивал за танци и бойни изкуства”.

Фестивалът не е за професионалисти. Ориентиран е към широката аудитория и има за цел да събере и представи танцови школи и такива за бойни изкуства, и да ги срещне с хора, търсещи възможности за по-щастливо, здравословно и пълноценно ежедневие.

„Фестивал за танци и бойни изкуства” ще се проведе в гр.София, в сградата на НДК, зала 3 и прилежащите й зали 3.1, 3.2 и 3.3 в периода 08 – 10 Април 2011г. Предвидени са общо над 70 демонстрации на танцови стилове и бойни спортове и изкуства общо за трите дни на събитието.

Сподели в: