Училището в Белозем има собствена биоградина за подправки

ОУ „Гео Милев” в с. Белозем, Пловдивско, превърна част от своя двор в модерна биоградинка за подправки, в която децата от селото учат чрез преживяване най-важните уроци – тези на природата. Голямата цел на училището е в следващите две години да изгради миниботаническа градина за подправки. Така, освен че ще продължи да приютява най-голямата популация от бели щъркели у нас, ОУ „Гео Милев” ще може да се похвали и с „най-вкусната” градина в училищен двор.

През април екип от училището заедно с родители и 150 деца започнаха изграждането на „вкусната” градинка. Поставени бяха интерактивни образователни инсталации и табла на тема екообразование. През следващите месеци продължиха дейностите по засаждането и грижите за растенията. Проведоха се множество образователни занимания за децата и местната общност. През май биоградината стана една от атракциите на международния Фестивал на белия щъркел. С дегустация на отгледаните чисти подправки и чаено парти училището популяризира своята инициатива. Предстои от ОУ „Гео Милев” да потърсят последващо финансиране, за да продължат да работят за екологичното образование и живот на децата от Белозем.

ОУ ,,Гео Милев” води активна политика за опазването на околната среда и насърчаването на екосъобразните технологии. Всички дейности на училището по проекта са продиктувани от желанието за облагородяване на района, намаляването на вредните емисии на СО2 и възпитанието на учениците в идеите на устойчивото развитие.

Белозем е единственото в страната селище, удостоено с приза на авторитетната немска организация EURONATURE „Европейско село на белия щъркел“. Причината – в селото се намира най-голямата гнездова популация на бели щъркели, наброяваща 34 двойки. 22 от тях са разположени на покрива на ОУ „Гео Милев”. Ежегодно между 80 и 100 щъркели  съжителстват в хармония с децата.

Училището разполага с голям двор от 19 декара площ, в който е разположен единственият в района на Белозем модел на миниферма с червен калифорнийски червей за производството на екологично чист биотор. От училището са инвестирали и в подземна напоителна система, осигуряваща вода до всяка точка на двора.

Голямата цел на ОУ „Гео Милев” е в следващите две години да изгради миниботаническа градина за подправки. Училището кандидатства на проектен принцип за финансиране и на площадка за компостиране на зелена маса, която да бъде създадена в непосредствена близост до фермата за калифорнийски червей и градината за подправки. Така децата ще имат възможността да се запознаят и да поддържат сами един затворен жизнен цикъл: компостиране на зелена маса, обеззаразяване от калифорнийските червеи на биомасата, използването й за отглеждане на подправки и накрая – консумацията на чистите подправки в училищната столова.

Краткосрочната цел на проекта за „вкусна” биоградинка е повишаването на качеството на училищното образование чрез разнообразяването на учебната дейност, подобряването на материалната база и озеленяването на училищното и околоучилищното пространство. Създателите на биоградината вярват, че с начинанието си подпомагат опазването на местните флора и фауна и значително подобряват здравословното състояние на децата в селото.

Проектът има и дългосрочни ефекти. Изградените ферма и биоградинка, както и планираната площадка за компостиране ще бъдат използвани дълги години. Начинанието ще стане неразделна част от учебния процес по предметите „Човек и природа”, „Роден край”, „Биология” и др. От училището вярват, че с проекта си прибавят още една позитивна практика в усилията за обновяване на образователната система и най-вече в усилията за изграждане на хармонични и активни личности, за които опазването и грижата за околната среда не са просто част от модерната „зелена” идея, а цялостен начин на живот.

Приносът за местната общност е неоспорим. Биоградинката е лесен, достъпен и атрактивен образователен инструмент за учене чрез преживяване и изграждане на трайни умения за природосъобразен живот. В класната стая на открито се отглежда чиста и здравословна храна, а деца, учители и родители заедно учат, играят и общуват. Градинката е притегателно място и за малчуганите от местната детска градина като „зелена занималня". Образователната билкова градина представлява неограничен ресурс на идеи и възможности за изследователски занимания, творческо общуване и възпитание на ценности, грижа, отговорно и позитивно отношение у децата.

Проектът се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса „Направи си сам”, след като през март нициативата се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си сам” предостави микрогрантове на 24 зелени проекта в цялата страна. „Направи си сам” подпомага гражданските зелени инициативи и се организира от екологично сдружение „За Земята”.

За създателите на инициативата:
Организатор на проекта е ОУ ,,Гео Милев” в с. Белозем, Пловдивско. Училището води активна политика за опазването на околната среда и насърчаването на екосъобразните технологии. Всички дейности по проекта са продиктувани от желанието за облагородяване на района, намаляването на вредните емисии на СО2 и възпитанието на учениците в идеите на устойчивото развитие. Белозем е единственото в страната селище, удостоено с приза на авторитетната немска организация EURONATURE „Европейско село на белия щъркел“.

За ЕС „За Земята”:

Екологично сдружение „ЗА ЗЕМЯТА” е независима неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Ние сме част от „Приятели на Земята” (Friends of the Earth, www.foe.org) – най-голямата гражданска екологична организация в света с повече от 40-годишна история, структури в 76 страни и над 2 милиона активисти по целия свят, които отстояват каузата за един по-зелен, здравословен и справедлив свят.

„ЗА ЗЕМЯТА” е член на следните международни организации: CEE Bankwatch Network („Мрежа за наблюдение на международните финансови институции за Централна и Източна Европа”), Международни енергийни бригади, GAIA („Глобално обединение срещу инсинераторите”) и SEEEN („Екологични НПО за Южна и Източна Европа”), както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без цианиди“ и „Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз“.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от екологично сдружение „За Земята” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Сподели в: