Учебната година стартира с образователна игра

Над 2 000 души се включиха в образователната игра „Играй с думите!“, която се организира в интернет от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Играта се провежда по повод на новата учебна година и предлага занимателни езикови задачи, подходящи както за учениците, така и за техните родители. Задачите са обособени в пет тематични кръга, два от които вече са отворени за участие, а началото на третия кръг ще бъде обявено по-късно в страницата на Института „Езикови справки“.

Въпросите от първия кръг на играта са свързани с българския правопис, а във втория участниците трябва да посочат домашните съответствия на чужди думи. За тематиката на следващите кръгове се знае само, че предизвикателствата ще бъдат свързани с употребата на диалектни думи, различаването на пароними и значението на някои не толкова често употребявани думи. Десет от най-добре представилите се участници ще спечелят тениски с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“.

„Играй с думите!“ отправя забавно предизвикателство към малки и големи – да подложат на проверка езиковите си познания и да си припомнят някои правописни правила или уместната употреба на думите в зависимост от тяхното значение. Играта е част от кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“, която Институтът за български език провежда от няколко години. Целта на кампанията е да се привлече вниманието на обществеността (включително с помощта на съвременните езикови технологии) към грамотността и проблемите на българското образование, като едновременно с това се покаже, че владеенето и употребата на правилен български език е не само въпрос на дълг и отговорност, но и на престиж и достойнство.

„Радвам се, че кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ получава все по-широк отзвук. Това означава, че проблемите, свързани с правилната употреба на българския език, вълнуват много хора“ – споделя проф. д-р Светла Коева, директор на Института за български език.

В рамките на кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ вече се открояват: интернет справочникът „Езикови справки“, в който се публикуват материали, свързани с българската лексика, граматика, правопис и пунктуация; Фейсбук страницата „Езикови справки“, на която можете да намерите занимателни материали, свързани с правописа, новите думи, фразеологизмите, българските диалекти. Страницата предоставя възможност за дискусии, както и за отговори на задаваните от потребителите въпроси ; езиковата игра в интернет „Играй с думите 2015“.

Играта „Играй с думите 2016“ продължава до 21.09.2016 г., а печелившите участници ще бъдат обявени на 26 септември – Европейския ден на езиците. След това играта ще бъде преработена така, че да може да се играе постоянно, а верните отговори ще се публикуват след всеки кръг.

Сподели в: