Участвайте с есе в младежки музикален конкурс

В рамките на Дунавски музикален фестивал "Срещу течението", който ще се проведе тази година от 20 март до 1 април, започва младежки международен конкурс на тема "Музиката – жива памет на Европа".

Целта на конкурса е да заинтригува младите европейци, които се интересуват от традиционна музика и фолклор и да ги провокира да изследват историческите съдби и взаимоотношения, запечатани в музикалните практики. Инициативата, включена в проекта е адресирана към младежта на всичките 27 европейски страни и страните кандидат-членки.

Задачата на конкурса се състои в написване на есе или анализ за развитието на музиката и културното взаимодействие на европейските народи. Проектите могат да засягат историята на Европа, връзките между
хората, историческите превратности, конфликтите, движенията, разделянето и обединението на народите, като всичко това да бъде представено и разказано относно музикалните допирни пространства и различия по европейските земи. Музиката извън Европа, но изпълнявана тук също може да бъде обект на изследване – интересни биха могли да бъдат разработки за влиянието на етноси и малцинствени групи, които съхраняват своята самостоятелност чрез музиката си и пак чрез нея се вписват в общия европейски музикален ансамбъл.

Проектите трябва да бъдат написани на английски език в обем до 4 страници и да бъдат изпратени по електронна поща на адрес competitiondmf@gmail.com до 1 февруари 2010 година. Придружаващите
материали (снимки, аудио, видеозаписи и други), трябва да бъдат адресирани до централата на фестивала Брюксел, адресът е публикуван във фестивалния сайт.

Резултатите ще бъдат обявени до 20 февруари 2010 година на уеб страницата на фестивала. Награждаването на лауреатите ще бъде осъществено на два етапа – във Виена и в Будапеща, като част от програмата и движението на "сцената" на Дунавският Музикален фестивал.

Осем участника, избрани от международно жури, включващо музиковеди от България, Белгия, Германия, Холандия, ще бъдат наградени с шестдневно участие в първата или във втората част на Дунавски Музикален фестивал. Лауреатите ще имат възможност да представят работите си на фестивалния кораб пред журналисти и публика. Те ще могат да участват в семинари и уъркшопове на гостуващите лектори и да се запознаят с изкуството на талантливите и известни изпълнители, базиращи творчеството си върху фолклорните традиции: Michaly Dresh, Alan Bern, Elizabeth Vatn, Matthias Loibner, Carlos Nunez, Светлана Спаич, Теодосий Спасов, Петър Ралчев, Матьо Добрев, Младен Малаков и други.

Организаторите ще покрият разходите по престоя на победителите на кораба, включващи нощувки, храна и достъп до всички концерти и образователни програми. Не се покриват разходите на победителите до и от кораба.

Научете повече за фестивала:
Пътуващ кораб става сцена на Дунавски музикален фестивал

 

Сподели в: