Уникално дарение от наследници на проф. Стефан Бобчев

Годишник на Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), издаден през 1922 г., дариха наследниците на проф. Стефан Бобчев – Анелия Йорданова, Никола Бобчев и Константин Бобчев – на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. УНСС за първи път ще притежава това издание, в което са публикувани: управление на преподавателския състав, устав план на лекции и изпитни наредби, речите на проф. Бобчев при откриването на университета през 1920 г. и по случай първата годишнина на СУПСН, отчет за вървежа и състоянието на университета през 1921/1922 академическа година, разпис на лекциите и др.

Част от дарението е оригиналът на в. „Утро“. Изданието е уникално, защото е първият ученически вестник в България и най-дълго излизащият ръкописен вестник преди Освобождението. Когато започва да го издава, Бобчев е на 14 г. В продължение на година и половина излизат 180 броя, малък формат, на две колони, илюстрирани с рисунки и поучителни текстове към тях. Малкият Стефан е едновременно автор, редактор и художник на вестника.

Изключителен интерес представлява сборникът със съчинения на проф. Бобчев, издаден през 1897 г. (с ръкописни бележки към текстовете), в който са представени и две списания, на които той е създател и дългогодишен главен редактор – „Юридически преглед“ и „Българска сбирка“ (списание за книжнина и обществени знания).

В книжовната памет на УНСС вече е и „История на българския народ“ на проф. Бобчев, издадена в Пловдив през 1897 г. и носеща специален етикет върху гърба на корицата с надпис „Библиотека на С.С.Бобчев“. С такива етикети са и няколко книги на български и чуждестранни автори от неговата лична библиотека, предоставени от наследниците.

Дарени бяха също: протокол от заседание на Министерството на народното просвещение от 1911 г., когато Бобчев е негов министър; сборникът „С.С.Бобчев като учен (Няколко чуждестранни критики и рецензии върху научните му трудове)“, издаден през 1921 г. по случай неговата 50-годишнина; броеве на „Славянски вести“ (вестник на Славянското дружество в България, на което проф. Бобчев е председател в продължение на 38 г.) и на сп. „Юридически преглед“ (от 1930 г.); портретна снимка на Бобчев като пълномощен министър на България в Петербург, две картички от личната кореспонденция на проф. Бобчев, едната от които е покана за чай при княгиня Евдокия и др.

Проф. Статев сърдечно благодари на тримата наследници и изрази надежда, че още вещи, ръкописи и книги на проф. Бобчев ще бъдат дарени на УНСС и експонирани в музея на УНСС, който в момента се изгражда. Ректорът съобщи, че първите книги от библиотеката, които бяха дигитализирани, са трудове и учебници на проф. Бобчев и могат да се прочетат в университетския сайт (е-библиотеката). Предстои дарените също да бъдат дигитализирани, за да бъдат достъпни за всички, отбеляза проф. Статев.

Сподели в: