Тялото на Ленин и биохимията на комунизма – лекция с вход свободен

На 1 юли (сряда) 2015, от 18.30, в Зала Пеша Николова, в Червената къща ще се състои

Ретуширане на суверена. Тялото на Ленин и биохимията на комунизма

Лекция на Алексей Юрчак, Университета в Калифорния, Бъркли

Проектът за съветския суверен е организиран около фигурата на „ленинизма“ – дискурсивния и материален конструкт, съставен от текстовете и цитатите на Ленин, образите и скулптурите му, както и от физическото тяло на Ленин в мавзолея. Като център на суверенността, „ленинизмът“ е постоянен и вечен; той е единственият корпус от знание, който не може да бъде оспорван или трансцендиран в рамките на съветския политически дискурс. Всъщност, за да остане „същият“, ленинизмът непрекъснато е променян и пресъздаван през цялата съветска история. Текстовете на Ленин са погрешно цитирани и цензурирани, образите му са измисляни и ретуширани, а физическото му тяло е преоформяно и променяно. Биологичната наука, която поддържа и трансформира тялото на Ленин, лежи в основата на тази продължаваща конструкция на Суверена. Какво представлява „ленинската суверенност“ от гледна точка на тази наука – с биологическите й лаборатории, химически анализи и анатомични процедури? Как се преплитат политическото и биологическото в този уникален проект за увековечаване на суверена? Как може това тяло да ни помогне да разбираме суверенността днес?

На английски език.
Вход свободен.

Алексей Юрчак е доцент в Департамента по антропология на Университета в Калифорния, Бъркли, като преподава едновременно и в Департамента по танц, театър и пърформанс в същия университет. Получава докторската си степен по културна и лингвистична антропология от Университета Дюк през 1997 г. (след като вече е завършил физика в Русия). Изследванията му са съсредоточени върху съветската история и процесите на постсоциалистическа трансформация в бившия СССР и Източна Европа, както и върху политическите институции и идеологии в съветска и постсъветска Русия. Интересите му са насочени и в областта на политическата философия и лингвистичната философия, сравнителните изследвания на комунизма и капитализма, антропологията на медиите, визуалната антропология, експерименталните артистични сцени и антропологията на пространството. Алексей Юрчак е автор на книгата Everything Was Forever Until It Was No More. The Last Soviet Generation [Всичко беше завинаги, докато не изчезна. Последното съветско поколение] (Princeton University Press, 2005), с която печели Wayne Vucinic Book Award за най-добра книга за 2007 г. на Американското общество за източноевропейски, евразийски и славистични изследвания.

Сподели в: