"Тринайсетте тайни на властта. Изкуството на лидерството" на Бернхард Мьостъл

Пътят към властта в духа на Шаолин

Мнозина смятат властта за мрачен феномен. Човек, който се стреми към властта, обикновено бива подозиран, че възнамерява да злоупотреби с нея и да манипулира околните. Ала историята на човечеството показва, че властта е вездесъщ инструмент за поддържане на ред в природата, тя е неизменна величина – винаги я е имало и винаги ще я има. Всяко общество, всяка фирма, дори всяко семейство се нуждае от управление. Бернхард Мьостъл, великолепен познавач на източноазиатската философия, подхожда към темата със спокойствието и ведростта, характерни за китайските мъдреци. Той проследява историята на властта и доказва защо съзнателното и отговорно боравене с нея е единственият начин да я съхраниш трайно и да бъдеш успешен лидер.

Който прилага сила, има воля.
Който не губи позициите си, е търпелив и издръжлив.
Но само който умира безгрешен, ще бъде безсмъртен.
Лао Цзъ

Първа тайна: Разбери същността на властта.
Втора тайна: Използвай това, с което разполагаш.
Трета тайна: Осъзнай силата на илюзията.
Четвърта тайна: Изяви се като спасител.
Пета тайна: Забелязвай всеки потенциал.
Шеста тайна: Предизвиквай движение.
Седма тайна: Комуникирай разбираемо.
Осма тайна: Обезоръжавай враговете си.
Девета тайна: Мисли в перспектива.
Десета тайна: Спазвай мярката.
Единайсета тайна: Фокусирай се върху същественото.
Дванайсета тайна: Живей със съзнанието за власт.
Тринайсета тайна: Стани неуязвим.

За автора:

Бернхард Мьостъл, роден през 1970 г. във Виена, прекарва дълги години в Азия. Води семинари по лидерство и обучение на екипи. Автор е на научнопопулярни книги, които се ползват със значителен успех. Съществена част от опита си дължи на многократното си пребиваване в прочутия манастир Шаолин в китайската провинция Хънан, където опознава всекидневието на монасите и изучава техните идеи. Впоследствие се възползва от натрупаните знания за своите книги и семинари.

Известни бестселъри на Мьостъл са: „Шаолин. Не е нужно да се бориш, за да побеждаваш!”, „Очертаеш ли границите, отваряш нови пътища” и „Изкуството да яздиш дракон”.

ИК "Сиела"

Корична цена: 12 лв.

Сподели в: