Трениране на успешни учители“ (ТУУ) от д-р Томас Гордън

Моделът на знаменития д-р Томас Гордън набира популярност в България.

Очаквайте на 4 февруари 2013 г. „Трениране на успешни учители“ (ТУУ).

„Трениране на успешни учители“ (превод: Венцислав К. Венков, 408 стр., цена 16 лв.) е първата и най-ефикасна програма в света, която дава възможност на учители, възпитатели и ръководители на образователни институции да развият умения за изграждане и поддържане на продуктивна учебна среда. Над седем милиона души са чели тази книга и/или са преминали практическа подготовка, включваща кратки презентации, демонстрации, групови дискусии и вълнуващи ролеви игри.

Американският психолог д-р Томас Гордън в съавторство с Ноел Бърч развива идеите си за насърчаване на самодисциплината в училище, активното слушане, ефективното конфронтиране и разрешаване на конфликти, беззагубния метод. Ползите от програмата са оценени на базата на множество независими проучвания и се изразяват в благотворна среда за учене, създаване на сплотени екипи, по-висока ангажираност и академична успеваемост, нарастваща професионална компетентност.

Днес ТУУ (Т.Е.Т. на английски език) се преподава в над 45 страни. Практически семинари по програмата ТУУ в България стартират съвсем скоро благодарение на Гордън Трейнинг България, лицензиран представител на институт Gordon Training International – http://gordonbulgaria.com

Сподели в: