Тракийска скална гробница представят в Югозападния Университет

На 25 ноември 2009 г. в Югозападния университет в Благоевград ще се състои презентация на проекта "Културно-историческо наследство от земите на тракийските сатри", която ще бъде съпътствана с фотоизложба.

Посетителите ще чуят научните резултати от теренните проучвания по проекта, представени от ръководителя на проекта доц. днк Васил Марков, преподавател по древни култури в Катедрата по културология и директор на Университетския научно-изследователски център за древни, европейски и източносредиземноморски култури.

"Успяхме да направим доста значими теренни изследвания в три български планини – Славянка,  Южен Пирин и Западните Родопи и  резултатите от тях са доста впечатляващи, каза той. На научната общественост за първи път ще бъде представен сакралният мегалитен паметник – Олтаря, намиращ се в подножието на Цари връх в Славянка планина.

Екипът работи по тезата, че става дума за древнотракийско царско мистично светилище, което намира добър аналог в проученото от гръцките археолози скално светилище „Черната скала” в южните поли на същата планина. Открита е и първата тракийска скална гробница в Западните Родопи, в землището на с. Жижево, община Сатовча" – каза доц. Марков.

С помощта на археоастрономически методи е бил изследван култът към слънцето, практикуван от древните траки, в част от светилищата в Западните Родопи.

 
Прецентацията ще се сътои от 9.30 часа в зала № 114 (УК1, десен партер), а фотоизложбата ще бъде открита  от 11.00 часа във фоайето пред залата.

Чашата на бога на любовта Ерос отрита в наша гробница
Откриха село на магьосници край Момчилград

Сподели в: