Тематичен речник на европейската интеграция от Колибри

Издателство “Колибри” е подготвило през месеците август и септември учебно-помощна литература, включваща речници и помагала по чужди езици.

Първото предложение е многоезичен тематичен речник на европейската интеграция на днешна Европа в 50 тематични области на четири езика – български, английски, немски и френски. Този речник е предназначен за специализирана и широка публика: държавни служители в централната и в местната администрация; работещи в структурите на европейските институции и в неправителствени организации (НПО); експерти по европейски проекти; изследователи на процесите на европейското обединение; преводачи; журналисти; преподаватели; студенти; ученици…

Речникът е ценно справочно издание, което предлага: 508 страници, посветени на теми от политическия, икономическия, социалния и културния живот, обект на единната европейска регулация, 50 раздела, обхващащи термини, терминологични изрази и съкращения от области като право, международни институции, икономика, банки и финанси, образование, здравеопазване, защита на потребителите, култура, спорт и др., множество термини и терминологични словосъчетания, които не са включени в общите речници, 4 азбучни показалеца на български, английски, немски и френски.

Преводачи са Асен Чаушев и Станимир Делчев.

Редактор на френския словник е Жана Кръстева.

Редактор на английския и на немския словник е Виолина Андреева.

формат: 165 x 235

твърда корица

Сподели в: