Тематичен икономически речник от издателство Колибри

Издателство “Колибри” е подготвило през месеците август и септември учебно-помощна литература, включваща речници и помагала по чужди езици.

Четвъртото ни предложение е тематичен икономически речник, който включва основните икономически понятия на 5 езика. Речникът е предназначен за българската и чуждестранната публика, както специализирана, така и широка, която се интересува от съвременната бизнестерминология на български, английски, немски, руски и френски език. Той е полезно помагало и ценен справочник за ученици и студенти, преподаватели по чужд език и по икономически дисциплини, преводачи, бизнесръководители и служители на фирми при водене на разговори, преговори, делова документация и кореспонденция.

5000 тематично подредени думи и словосъчетания от бизнеслексиката на петте езика са групирани в пет раздела: пазарна икономика; фирма; мениджмънт; финанси и финансови операции; информатиката в бизнеса.

Всеки раздел съдържа най-често употребяваните думи и словосъчетания от общоикономическата терминология и специфичната лексика на пазарната икономика:

възникване на фирмата, преобразуване, фалит, седалище, офис;

организационни форми на бизнеса, бизнесдокументация;

търговска и производствена дейност; пласмент, спедиция, транспортиране;

управление на фирмата и персонала, стратегическо управление, иновационен мениджмънт;

маркетинг, цена и ценова политика, реклама;

финансова документация, счетоводство, одит, данъци, мита;

банки, банкови операции, инвестиции, борса и борсови операции;

застраховане;

информатика в бизнеса.

Приложенията с азбучен показалец за всеки от езиците дават допълнителна възможност за бързо и удобно търсене в българския, руския, английския, немския и/или френския словник по азбучен ред на заглавната тематична статия.

Съставители: Г. Гочев, С. Гочева, Н. Ангелова, М. Ангелова, М. Димитрова, Н. Илиева, Г. Попов, А. Илиев.

Формат: 165 x 235

Брой страници: около 400

твърда корица

ISBN: 978-954-529-465-5

Сподели в: