Театър Цвете

Театрално-социалната формация “Театър Цвете” е основана през 1994 от възпитаници на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.

От 1995 екипът фокусира вниманието си главно в приложението на драма – и театрални техники в социалната и образователна дейност. За целта е обучаван в следдипломни квалификационни курсове и международни тренинги, семинари и уъркшопове.

Работи за приобщаване на подрастващи в неравностойно социално положение: лишени от родителски грижи, бездомни, с физически и интелектуални проблеми, с девиантно поведение, жертви на насилие и военни конфликти (Косоварските бежански лагери в Македония, социални домове в Косово, Сърбия и Македония, ресоциализация на семейства – жертви на 11 септември), фасилитира международни младежки обмени, вкл. на отпаднали от училище младежи.

Изгражда мрежа от младежки театрално-дискусионни клубове в страната с необходимото им социално обкръжение (държавни и общински институции, родители, неправителствени организации, медии).

Участва и организира международни театрални проекти “Артисти за мир на Балканите”.

Провежда национални и международни тренинги и обмяна на опит за приложението на драма- и театър- техники в социалната работа за възпитатели, актьори, социални работници, младежи-доброволци у нас, на Балканите, Зап. Европа, САЩ.

Носител на международни театрални награди.

Член на Международна асоциация за драма и театър в образованието IDEA, Асоциация за Педагогическа и Социална помощ на деца ФИЦЕ – България, Международна асоциация на куклените театри UNIMA, Асоциация на куклените театри в България АКТ, Анти-Спин Коалиция – България.

Повече за екипа, методологията на работа, историята и аудиторията на театъра можете да намерите на адрес: www.theatretsvete.org

Сподели в: