Театър Цвете организира кръгла маса

На 20 септември 2007, от 14.30 в Дом на Културата “Средец”, София ще се проведе Кръгла маса във връзка с финализирането на проект “Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове “Граждани на Европа”, иницииран от СНЦ “Театър Цвете” и реализиран благодарение на любезната подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Непосредствено след нея в театралната зала ще започнат форум театралните представления на клубовете от 7-те включени в проекта града. Те са подготвени от участниците по посочен от техните връстници проблем и представяни пред тях с цел да ги мотивират сами да се включат в разрешаването им.

Представленията ще продължат на 21 септември от 10.30 до 13.00 и от 15.00 до 17.00 и на 22 септември – от 10.30 до 13.00 в същата зала.

Сподели в: