Театрални ателиета в Пловдив за деца и възрастни

Арт-сцена „Пловдив – културна столица на Европа 2019“ предлага Театрални ателиета. Оргаизатор е Театър-студио „4хС“ (Студио за Сценични Синтетични Средства).

• Театралните ателиета за деца“Alter child”випредлагатедининовативенначинзавъзпитаваненаестетическиявкуснадецата и формиранена  светогледаимкъмизкуството и вътршенатаидентификация (формираненаличността).  Децатащеполучатедноширокопрофилнообучение в областтанамузиката, пластиката, актьорскотомайсторство и сценичноповедение и такащеиматвъзможносттазаеднокомплексноразвитие в областтанаизкуството.  Щепровокирамеспонтаннотомислене и изразяване, щенасърчаваме и развивамефантазията и нейнитесценичнипроявления и всичкотоваподформатанаигра. Игракатоигра. Обучението в ателиетато разчита на 6 месечен период и ще завършва със спектакъл предствен и включен в месечната програма на Арт – сцената „Пловдив  – културна столица на Европа 2019“, ще бъде предствен на сцената на Алма Алтер в София пред академичната и студентската общност, като най-добрите спектакли ще предложим за селекция на редицата международни фестивали за младежки театър, с които имаме близки контакти.

• Театралните ателиета за възрастни “Alter Adult” обхващат три панела – пластика, говор и музика, които ще преплетат три различни пътя на човека към тялото си, към своето вътрешно Аз, към самия себе си. Тялото е едно постоянно тук и сега. Тялото е интензивност. Израз, Вик. Напън. Импулс. Напрежение. Тялото е в единство с други тела. Тялото докосва тела. Тялото усеща. Тялото е опит да усеща. Тялото е слух, поглед, вдъхване, вкусване, допир, докосване. Тялото е внимание. Обостреност. Концентрация. Себе си. Другият. Ателието за физикъл театър ще ви помогне да опознаете тялото си и телата, с които то се среща. Може да участва всеки, който е в търсене на своята свобода. Тук се преподава езикът на тялото, езикът на жестовете и движенията, той позволява, както физическа, така и духовна среща с публиката, с хората, с човеците.Обучението в ателиетато разчита на 6 месечен период и ще завършва със спектакъл предствен и включен в месечната програма на Арт – сцената „Пловдив  – културна столица на Европа 2019“, ще бъде предствен на сцената на Алма Алтер в София пред академичната и студентската общност, като най-добрите спектакли ще предложим за селекция на редицата международни фестивали за алтернативен театър, с които имаме близики контакти.

• Къде: Заниманията ще се провежата в Стара Поща в стария град.

• Кой:Театралните ателиета ще се водят от преподаватели, професори и студенти от специалността „Авторски театър“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Актьорско майсторство – Николай Георгиев и екип (Стефан Попов, Стоил Атанасов)
Пластика – Петя Йосифова и екип (Валерия Димитрова и Димитър Димитров, Ерол Александър)
Музика (пеене и солфеж, ритмика) – ГеоргиАрсов, Марияна Ясенко и Марио Йоцов
Теоретични лекции за случването гост професори: проф. Стефан Танев, маестро Румен Бальозов, Людмила Дякова, доктор Митко Новков и др.

• Кога: Театралните ателиета за деца  ще се провеждата два пъти в седмицата – събота и неделя от 11:00 до 14:00 ч., а театралните ателиета за възрастни ще се провеждат от 15:00 до18:00 ч.

• Участници:Театралните ателиета за деца  са предназначени за деца между 7 и 18 години. Успешно завършилите театралното ателие се ползват с преференции при кандидатстване в специалността „Авторски театър“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и по този начин осъществяваме плавен преход между училището и университета. За учениците този преход към академизма ще бъде осъществен посредством изкуството и в частност театъра. Театралните ателиета за възрастни сa предназначени за възрастни между 18 и 80 години.Целта ни е да дадем възможност на всички онези, които са затиснати от напражението на офиса и динамиката на ежедневието и по една или друга причина збравят или пренебрегват себе си да намерят глътка въздух в поето на изкуството, където да бъдат себе си, да търсят и откриват себе си. Местата са ограничени, в групите ще се включат между 10 и 15 човека.

• Условия: Всеки урок (включващ 3 астрономически часа) струва 12 лв. (което означава по 4 лв. на час). Ежемесечна такса – 70 лв. Абонамент за 6 месеца – 400 лв. Закупилите абонамет за 6 месеца ползват неограничено право да посещават спектаклите на „Алма Алтер“ в София и свободен достъп до един спекткаъл всеки месец в Арт-сцената в Пловдив. Успешно завършилите курса получават сертификат на Театър-студио „4хС“, а към най-добрите от тях се отправя предложение да се включат в трупата.

• За записвания: +359 887 611 132 – Николай Георгиев и +359 888 782 932 – Петя Йосифова

Театър-студио „4хС“

Театър-студио „4хС“ (Студио за Сценични Синтетични Средства) е създаден през 1989 г. – годината, която бележи края на тоталитарния режим и соцкултурата в България. Годината, в която режисьорът Николай  Георгиев  прекъсва  своето принудително отсъствие от България и се завръща в родината. Създава един нов театър и ново театрално образование в три степени: за първи път в България средна професионална степен(22-ро СОУ, София), професионална квалификация (Авторски театър към Софийски университет)и висша (Пловдивски университет), които възпитават актьори от ново поколение. Създава своe театър-студио, театър-лаборатория, своя тотален театър на словото, музиката и пластиката, на арт синтеза, на случването – тук, сега с тези хора.

„4хС“ надраства театралната карта на България и тръгва „навън” – турнета, фестивали, семинари, участва в международни прояви и организира такива, печели номинации и награди: Украйна, Турция, Холандия, Дания и Полша, Австрия, Чехия, Словакия и Португалия, Египет, Словения и др.

През 1994 г. Николай Георгиев поставя основите на специалностите „Синтетично сценично изкуство“ и „Мениджмънт и продуцентство в обсастта на изкуството и културата“ в  Пловдивдвския университет, с което слага началото на едно алтернативно театрално образование и така прокарва новите тенденции от Европейския театър в България.
През 1999 г. театър-студио „4хС“ е поканен от театър “Die Rastlozen” Виена и работи там една година. След завръщането си Николай Георгиев създава и своя театрална трупа – театър-лаборатория „@лма@лтер” (към Софийския  университет), която тръгва по пътя на своя по-голям събрат, овладявайки също и европейското културно пространство.

Арт-сцена „Пловдив – културна столица на Европа 2019“

„Основната ни цел е да изградим и развием един нов културен център в Пловдив с което да спомогнем за по-богатото лице на града като Културна Столица. Освен алтернативна театрална дейност имаме и дългосрочни намерения свързани с естетическото и творческо възпитание на едно ново поколение актьори – благодарение на дългогодишния опит, който имаме в обучението на едно академично ниво в София, искаме да поставим основите и на една нова театрална трупа в Пловдив, преминала специален курс на обучение. Младите в Пловдвив ще полчуат една възможност, един арт-център, който да им позволи да осъзнаят своите амбиции, своите творчески намерения и формите, в които искат да изразяват своето усещане към себе си и към света. За всичко това ще спомогнат наличните вече активина театъра – интелектуална и материална собственост. Ще насочим опита, който театърът има в международното поле с непрекъснатите си участия в международни фестивали и форуми, ще го пренесем в Пловдив, така от една страна ще възбудим един интерес към оригинална творческа продукция, съизмерима с европейските стандарти, а от друга ще спомогнем за културното разнообразие.

Не по малко ценен е опитът, който натрупахме докато бяхме в Пловдивския университет, където създадохме специалността „Синтетично сценично изкуство“, която беше симбиоза между театър-студио „4хС“ и Пловдивския университет с филиал в София. Особено важни са и случванията, който имахме в Пловдив, когато Пловдив беше съпровождаща културна столица на Европа през 2000г., когато театър-студио „4хС“ беше единот най-активните български участнции в програмата, в която имахме 4 твърде важни позиции. Но може би най-важната беше участието в световната „Хамлетиада“, в която се представиха 10 избрани постановки на Хамлет от цяла Европа. Нашият спектакъл, който беше твърде открояващ се в това европейско съжителство на Хамлет, излезе дръзко извън театралната зала, месец преди той да бъде показан на сцената трупата с книги на глава се разхождаше по улиците на Пловдив и предизвикваше интерес. Тези млади хора с книги на глава все още се помнят, защото при всяко свое гостуване в Пловдвив, ние отново преминаваме през града, не само за да възбудим интерес, но за да вкусимкултурния дъх на Пловдив.“
Николай Георгиев, театър-студио „4хС“.
Арт-сцена. Арт-галерия. Арт-клуб.

Пространството e в сърцето на Стария град. Пространство с история, което от години прави възможни  срещите между човеците в техните духовни търсения. Старата поща, от която са тръгвали мислите, идеите, мечтите, тъгите, страховете, на гражданите на Пловдив, на гостите, докоснали се до духа нанай-стария жив град на Европа, оцелял осем хилядолетия срещу ветровете на времето, побратимил цивилизации, религии и хора. В това пространство ще съжителствуват Арт-сцена, Арт-галерия и Арт-клуб, като ще:

• Арт- сцената ще представя сценичен продукт в един своеобразен жанр на синтетичен театър, в който вече актьорът не е просто актьор, а човекът актьор,а зрителят не е само пасивен участник, а човекът-зрител и по този начин ще превръщаме театралното действо, спектакъла, в среща на човеците, което е един от основните приоритети на културната политика на Европа, за да може да помогнем на гражданите на Европа да стигнат до своята културна самобитност както национална така и европейска.

• Арт-галерията ще покани вече завоювалите международното поле пловдивски художници да показват своите платна, да присъстват в галерията, да разговарят с гостите на Пловдив и с младите бъдещи артисти и художници за мястото на Пловдив не като еднократна културна столица, а за мястото на Пловдив като един от културните центрове в Европа. Ние от своя страна със средствата на театъра ще оживим и представим по един атрактивен начин картините.

• Арт-клубъте една своеобразна свободна структура, която да събира съмишленици, да събира едномислещи, да събира артисти, именно готови да следват и постигат високите параметри на европейското изкуство, сред които да въплътят изкуството и културата на Пловдив или както е казал това нашият велик поет Гео Милев, бащата на българския модернизъм „Задачата на всеки артист от който и да е народ и националност е да впише себе си и своето творчество в мировата душа.“

Сподели в: