Тайната на превъплъщението на един Кабуки актьор в оннагата

Професионалният актьор от театър Кабуки Оное
Уменосуке гостува в България, за да представи тънкостите в подготовката
на грима и облеклото при превръщането му на сцената в съвършената жена.

Демонстрацията ще се проведе в София на 5 и 6 октомври от 18:30 ч. в
Националната галерия за чуждестранно изкуство, зала „Рьорих“; във Велико
Търново на 7 октомври от 18:30 ч. в залата на Общината; и в Русе на 8
октомври от 18:30 ч. в Доходно здание.

Кабуки е сред най-известните традиционни японски сценични изкуства,
наред с театър Но, Кьоген и Бунраку. Смята се, че се заражда около 1603
г., когато Окуни, служителка при шинтоисткото светилище Идзумо Тайша,
започва да изпълнява ритуални танци в Киото. Те предизвикват голям
интерес сред народа, но през 1629 г. Кабуки танците, изпълнявани от
жени, са забранени като развалящи добрите нрави. По-късно, през 1652 г.,
поради същата причина властите забраняват и Кабуки в изпълнение на млади
момчета. От този момент нататък настъпва периодът на т.нар. Яро-Кабуки,
изпълнявано само и единствено от възрастни мъже.

Постепенно Кабуки придобива все по-отчетливи характеристики на сценично
изкуство, което се оформя окончателно като сложна компилация от
театрално-драматично изпълнение, танц и музика.

Основни отличителни черти на театър Кабуки са женските роли оннагата,
изпълнявани само от мъже, пищният грим кумадори и специфичните сценични
приспособления.

След края на Втората световна война се организират множество гастроли на
трупи от театър Кабуки в чужбина – Европа, Азия, Америка и др.,
благодарение на които популярността и интересът към това изкуство
значително се увеличават. Резултат от този интерес са създадените от
западни учeни изследователски организации като Европейската Кабуки
конференция, Европейски изследователски център за японски театър и др.

След тоталната забрана жени да играят в театър Кабуки днес всички роли в
театъра, в това число и женските, се изпълняват само от мъже.

За периода на съществуване на театър Кабуки – вече около 400 години – се
утвърждават изпълнителски техники за пресъздаване на различни по възраст
и темперамент персонажи. Всички движения на женските образи са
регламентирани до най-малките подробности. Например, за да пресъздаде
излъчването на млада девойка, актьорът, докато върви, измества центъра
на тежестта на тялото си напред, като по този начин създава
впечатлението за младост и незрялост. Ако пък актьорът изпълнява ролята
на възрастна жена, той се движи по сцената, като съзнателно измества
тялото си назад, създавайки по този начин усещането за тежест и
улегналост. Чрез внимателно подбрани сценични движения и тънка сетивност
Кабуки актьорите, изпълнители на оннагата, много често успяват да
създадат толкова женствени образи, че те дори превъзхождат реалното
женско поведение.

За Оное Уменосуке
Става ученик на Байко Уменосуке VII през 1968 г., а година по-късно –
през 1969 г., прави първия си дебют на сцената в театър Кабуки-дза в
Токио с артистичния псевдоним Оное Отоме. Следват множество изпълнения
на сцените на различни театри в Япония – Кабуки-дза в Токио, Японския
национален театър и др. През 1978 г., по време на представление в чест
на 30-годишния юбилей от създаването на театралната трупа на Оное
Кикугоро, приема официално артистичното име Оное Уменосуке.
През 1991 г. става водещ актьор надай след успешно положен изпит пред
Японската асоциация на Кабуки актьорите. През 1997 г. е отличен с
театралната награда на името на Наояма Сейка.

Сподели в: