С голямо благотворително четене Литературен вестник отбелязва 20 години

На 12 март 2011 г. от 18:00 –  21:00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” ще се състои Поетите и вестникът ( Голямото благотворително четене), с което се отбелязва 20-годишнината на Литературен вестник.

ЛВ НА 20
Поетите и вестникът
/Голямото благотворително четене/

12 март 2011 г., 18:00 часа,
…Аула на СУ „Св. Климент Охридски”
Вход свободен

малко неща през последните 20 г. са траели 20 г.

●Амелия Личева ●Бойко Ламбовски ●Бойко Пенчев ●Божана Апостолова ●Борис
Роканов ●ВБВ ●Виргиня Захариева ●Владимир Левчев ●Галина Николова
●Георги Господинов ●Димитър Кенаров ●Едвин Сугарев ●Екатерина Йосифова
●Елин Рахнев ●Емануил Видински ●Емил Христов ●Иван Димитров ●Иван
Ланджев ●Иван Теофилов ●Иван Христов ●Иван Цанев ●Илко Димитров ●Ирена
Георгиева ●Йордан Ефтимов ●Калин Михайлов ●Камелия Спасова ●Красимира
Джисова ●Малина Томова ●Марин Бодаков ●Мария Калинова ●Мария Липискова
●Миглена Николчина ●Мирела Иванова ●Mирослав Бърдаров ●Мирослав Христов
●Надежда Радулова ●Палми Ранчев ●Петър Чухов ●Пламен Антов ●Поли
Муканова ●Румен Баросов ●Румен Леонидов ●Силвия Чолева ●Стефан Иванов
●Стоил Рошкев ●ЯRсен Василев ●Яница Радева ●Ясен Атанасов

Музика: ●Джендема ●Гологан ●wayab

Сподели в: