Сюреализъм по време на социализъм

От 29 септември до 25 октомври в столичната галерия "Лоранъ" ще бъде покамана изложбата "Сюреализъм по време на социализъм" с творби на Иван Петков-Турката.

В епохата на нормативното социалистическо изкуство един творец отстоява своите естетически разбирания въпреки догматизма на официалната естетическа доктрина и въпреки репресиите на тоталитарната машина.

Галерия "Лоранъ" представя творчеството на Иван Петков-Турката от 70-те и до средата на 80-те години на ХХ век – период на творческа зрялост, идейна дълбочина и художествено майсторство, но и период на репресии. Държавна сигурност го разработва и следи, а по-късно и затваря негова изложба. Прегрешението му е освен естетическо – Иван Петков твори в областта на най-ненавиждания и "упадъчен" стил – сюрреализма, и чисто политическо – в изказаванията си, както и в картините си, художникът влиза в остра полемика с проявленията на социалистическата действителност.

В изложбата ще бъдат показани над 20 негови творби от посочения период, избрани и представени от Красимир Илиев, изкуствовед в СГХГ.

Сподели в: