Сюреализъм в картините на Кирил Божков

Майската изложба на Кирил Божков – автор с богата биография, голям творчески опит и потенциал – е приютила малко на брой, но изключителни по съдържание сюрреалистични платна.  

Впечатляващи с формата и колоритно-композиционните си решения, творбите отново приканват зрители, ценители и колекционери към размисъл и самовглъбение. Емоционалното въздействие е на ниво и отново
с положителен знак. Наблюдението на творбите има терапевтично въздействие върху психиката на наблюдателя. На въпроса: „Какво е искал да каже с картината си авторът?” аз отговарям: „Зависи какво Вие
желаете да разберете…”

Кирил Божков тълкува платното „Незабравимо”,  дало наименование на цялата колекция така: „Картината е нещо като банална равносметка за живота на същество от женски пол, което днес бихме оприличили на играчка за богати и властимащи мъже. Разпадащият  се мизансцен включва белези на отминала слава и могъщество, попиляни от безмилостното време, руйни от древни храмове, рушащи се акведукти, олющени късове от скулптури, глави на нявгашни владетели и мъдреци, както и по-близките до нашето време телефон, бароков стол, грамофон, автомобили без стъкла и фарове, прояждани от ръжда, изоставени къде ли не…Всичко е обхванато от разруха, всичко е обречено на забвение, суета на суетите… И само в съзнанието на вечната блудница витаят избледняващи спомени – единственото, което е успяла да отнесе, надарена със способността да прекрачва граници и да оживява отново за кой ли път, сама и самотна, осъдена на безсмъртие и …безсмислие."

Творбите в изложбата са плод на творческите вълнения на автора, създадени са за периода 2009 – 2010 г. и са повлияни от мистерията на меркантилно насоченото ни общество, отдавна прашлясалата и паяжинясала духовност и човешка чувствителност на съвремието ни, както и в частност на личността – индивида принуден да оцелява в тази неблагоприятна среда – незабравимо мракобесни времена на вечен преход.

Вижте още:
Всяка живопис на Кирил Божков говори различно

Сподели в: