Съоръжение с дървена конструкция бе открито при археологически разкопки в Плиска.

Съоръжение с дървена конструкция, в което вероятно са извършвани предхристиянски ритуали е било открито при археологически разкопки в Плиска, съобщиха от Националния археологически институт с музей при БАН.

Археолозите предполагат, че съоръжението е изградено след 811 година. То е с четириъгълна форма, а стените му вероятно са с дължина над 10 метра. Вкопано е на 1,50 м. от равнището на терена. Подът е бил настилан с тухли. В центъра на съоръжението са били изградени две малки тухлени камери.

Археолозите са открили още части от съдове и следи от храна. Намерена е и бронзова обеца. В специални ями са открити и каменни печки, като се предполага, че в тях се е приготвяла храната за посетителите, свързани с ритуалите.

Сподели в: