Създателят на модерната миниатюра Армен Данегян със самостоятелна изложба

На 11 февруари в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей от 18 ч. ще се състои офиациалното откриване на самостоятелната благотворителна изложба на създателя на модерна миниатюра Армен Данегян. Ще бъдат изложени тридесет негови творби, които ще можете да разгледате до 11 март в залите на ИЕФЕМ – БАН. Събитието се извършва с помощта на Общоарменския благотворителен съюз Парекордзаган: AGBU София.

Биография:
Роден през 1967 г., в Ереван, Армения. През  1984-1986 г., учи Миниатюра в колежа по Изкуства . През 1990-1993 учи в Университета за Академични Изкуства ( CAAU ). Художникът създава ново течение, определено като модерна миниатюрна живопис, което е нова страница в съвременното арменско изкуство. Представя различни серии, посветени на религиозни, патриотични и други теми. Миниатюрите на Армен Данегян са от края на 20–ти век и представляват гениален израз на нашата прекрасна Средновековна Миниатюра. Уникалното изкуство на Армен Данегян всъщност има своите дълбоки корени от Модерната Миниатюра, основата на средновековните изкуства и по същността си е Модерна Миниатюра.

След като завършва подходящо образование по специалността си, художникът на първо място усвоява техниката на миниатюрата, това е едно от основните изисквания на миниатюрата на средновековието, след това той се опитва да работи върху различни материи, главно върху дърво. След период на големи усилия създава главните си произведения в стила на миниатюрата. Именно тях наричаме Модерна Миниатюра – сравнително нова област в арменските съвременни изящни изкуства, където Армен показва не само професионалните си принципи и майсторство, но и религиозно и художествено богатство.

Художникът представя традиционните християнски мотиви в модерен стил и им дава оригинален цвят и фантастично решение. Тази нагласа е много важна за нашето изкуство, един от основните принципи – сравнението между традиционното и модерното. Трябва да се оцени и отдадеността и вдъхновението на художника към своите творби. Той изглежда е наследили не само призванието на нашите средновековни художници, но и техния талант и себеотрицание в името на работата.

Сподели в: