Създава се комисия за Двореца в Балчик

След едночасовата си среща вчера в Министерството на културата министърът на културата проф. Стефан Данаилов и ректорът на СУ “Св. Климент Охридски проф. Боян Биолчев постигнаха съгласие за създаване на съвместна експертна комисия, която да даде становище за ползването на територията на Държавен културен институт Културен център “Двореца” в гр. Балчик.

Министър Данаилов подчерта отново позицията на Министерството на културата да си сътрудничи със Софийския университет, така че ДКИ “Двореца”, който е Национален паметник на архитектурното и парково изкуство, да се опазва и развива без да е ощетена нито културата, нито науката. Комплексът ще продължи да бъде място за значими културни прояви, научни семинари и форуми, както е и в момента.

Утре Министерството на културата и Софийският университет ще предложат членове на съвместната комисия. В нея ще участват експерти, ботаници, ландшафтни архитекти и специалисти по опазване на паметниците на културата. След като комисията приключи своята работа двете институции ще обсъдят договор за съвместната си дейност.

Проф. Биолчев потвърди, че по време на срещата е получил гаранции за развитието на Университетската ботаническа градина в “Двореца” и изрази увереност, че Софийския университет и Министерството на културата ще постигнат съгласие за продължаване на сътрудничеството си без намесата на други институции. Той уточни, че и в момента Университетската ботаническа градина няма пречки да реализира участието си в международни проекти и да изпълнява задълженията си по договорите с туроператорите. На утрешно заседание на Академичния съвет проф. Биолчев лично ще предложи да бъде свален транспарантът с надписа от фасадата на Алма Матер.

Министърът на културата и ректорът на Софийския университет се обединиха и около мнението, че на входа на ДКИ КЦ “Двореца” трябва да има една каса за заплащане на входна такса.

Сподели в: