Съвременна народна дървена скулптура в Полския институт

На 23 януари (сряда) 2007 г. от 18 ч. в Полския институт (София, ул. "Веслец" 12) ще се състои откриване на изложбата – Съвременна народна дървена скулптура от Западно Поможе от Музея в Кошалин. 

Дървената скулптура заема особено място в полското народно изкуство. Първоначално тя е изцяло сакрална. Формите и символиката си черпи от църковни образци – затова са толкова многобройни образите на Христос и Богородица, както и на популярни светци, които трябва да предпазват хората от пожари, наводнения и други природни стихии.

Паралелно със сакралното, разбира се, съществува и светско изкуство , отличаващо се с изключително голямо разнообразие  от теми – домашни задължения, занаяти, селскостопански дейности, рибарство, селски оркестри, играчки. Западното Поможе е територия, на която се срещат представители на различни регионални култури и това намира отражение в творчеството на една многобройна група творци. Експозицията представя работи, възникнали на територията на Западно Поможе през последните 30 години и е разделена на два големи дяла – сакрална и светска, всеки от които е представен с множество подтеми.

Вход свободен

Сподели в: